Konkurs Materiały do pobrania:

III Edycja konkursu PTN-AAF
na najlepszą pracę z dziedziny

Adaptowanej Aktywności Fizycznej

wychowanie fizyczne specjalne
sport niepełnosprawnych
rekreacja terapeutyczna
turystyka niepełnosprawnych

Termin zgłaszania prac – do 31 grudnia 2012
Nagroda – 1000 zł

 Sponsor                                                                            Organizator konkursu

 Ogłoszenie

 Regulamin

 Wniosek

 Laureaci_MGR