AKTUALNOŚCI
DEJA VU?

To nie deja vu, ten wykład Prezydenta IFAPA odbył się na prawdę  16 listopada 2023 w Wydziale Nauk o Zdrowiu Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego! Wróćmy jeszcze na chwilę do VII konferencji PTN-AAF – jeśli ktoś nie mógł byc z nami 16-17.11.2023 lub chciałby przeżyć namiastkę naukowej podróży jeszcze raz, to zapraszamy do przejrzenia w sekcji EDUKACJA prezentacji z sesji plenarnej prof. Davida Legg, prof Michelle Grenier i & Nathana Fitcha, prof. Nuno-Januario i prof, Andrzeja Kosmola. Zapraszamy równeż do zapoznania się z SPRAWOZDANIEM z VII Konferencji PTN-AAF oraz do odwiedzenia GALERII

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „TEORIA I PRAKTYKA ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” – W SKRÓCIE

W dniach 16-17 Listopada 2023 w Wydziale Nauk o Zdrowiu Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się po raz siódmy konferencja, poświęcona rozwijającej się w Polsce od kilku lat dyscyplinie naukowej i praktycznej – ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (APA) współorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Naukowym Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF). W trakcie sesji plenarnej Wykład otwierający na temat przyszłości APA wygłosił Prof. David Legg, Prezydent IFAPA (Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej). Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz do GALERII

WALNE ZEBRANIE PTN-AAF

W dniu 16 listopada 2023 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTN-AAF w Lublinie w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”. Zarząd podsumował swoją 7-letnią działalność (kadencja była przedłużona ze względu na pandemię COVID-19), natomiast Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium. W wyborach wyłoniono nowy Zarząd na kadencję 2023-2027 w składzie:
     Przewodniczący – prof. Andrzej Kosmol, AWF Warszawa
     Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Joanna Sobiecka, AWF Kraków
     Skarbnik – dr Witold Rekowski, AWF Warszawa
     Sekretarz – dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz, AWF Warszawa
     Członek Zarządu – dr hab. Marta Wieczorek, AWF Wrocław
     Członek Zarządu – dr hab. Ryszard Plinta, AWF Katowice
oraz Komisję Rewizyjną, w składzie:
     Przewodnicząca – dr hab. Izabela Rutkowska, AWF Warszawa
     Członek Komisji – dr Paweł Targosiński, AWF Warszawa
     Członek Komisji – dr Anna Ogonowska-Słodownik, AWF Warszawa
Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!