AKTUALNOŚCI
RELACJA W „JEŻYKU” Z V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PTN-AAF

Konf 2017 logoZapraszamy do zapoznanie się z relacją z V Międzynarodowej Konferencji „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Na łamach „Jeżyka” (77/2017) – Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska znajdą Państwo tekst dr Anny Nadolskiej nt. tegorocznej edycji konferencji PTN-AAF. 

nadesłał: Andrzej Kosmol

ADAPTACYJNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wydała monografię pt. Adaptacyjna Aktywność Fizyczna pod red. E. Bolacha i A. Kawczyńskego. Monografia jest zbiorem wybranych prac, których tematyka była prezentowana na cyklicznej konferencji w 2016 r., zatytułowanej „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Z tematami prac można się zapoznać w spisie treści z zakładce WYDAWNITWA.

 

nadesłał: Andrzej Kosmol

MONOGRAFIA SŁAWOMIRA JANDZISIA

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego wydało Monografię Sławomira Jandzisia pt. „Z dziejow rehabilitacji leczniczej i sportu niepełnosprawnych w Polsce (1944-1989)”, która jest syntetycznie przygotowanym studium historycznym, wypełniającą lukę w piśmiennictwie naukowym z zakresu dziejów rehabilitacji medycznej. Dotyczy odrodzenia i rozwoju rehabilitacji medycznej po II wojnie światowej, w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Autor prezentuje w nim działalność lekarzy i fizjoterapeutów w Polsce w latach 1944-1989 w świetle przemian społecznych […]. Liczne walory pracy, a zwłaszcza jej jasna koncepcja i przejrzysta konstrukcja […], dojrzałe i udokumentowane wnioski końcowe oraz poprawny warsztat naukowy pozwalają ocenić ją bardzo wysoko. Publikacja wzbogaca i porządkuje wiedzę w dziedzinie historii rehabilitacji i historii kultury fizycznej Polski (z recenzji prof. Macieja Łuczaka). Spis treści znajdą Państwo w zakładce WYDAWNICTWA.

nadesłał: Andrzej Kosmol