Zarząd   

Zarząd PTN-AAF:

Przewodniczący – prof. Andrzej Kosmol, AWF Warszawa

Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Joanna Sobiecka, AWF Kraków

Skarbnik – dr Witold Rekowski, AWF Warszawa

Sekretarz – dr hab. prof. nadzw. Natalia Morgulec-Adamowicz, AWF Warszawa

Członek Zarządu – Marta Wieczorek, AWF Wrocław

Członek Zarządu – dr hab. prof. nadzw. Ryszard Plinta, Śląski Uniwersytet Medyczny