Badania

PTN-AAF współpracuje przy projekcie „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka” (Nr: FSS/2013/IIC/W/0020/U/0003) dofinansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach działania  Współpracy Instytucjonalnej, a realizowanym przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa i University of Iceland (UI), pod kierownictwem dr hab. Natalii Morgulec-Admowicz. W ramach projektu realizowane są badania aktywności fizycznej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szczegóły znajdują się na stronie projektu                                            www.apafss.eu

PTN-AAF współpracuje przy projekcie DS-127 „Ocena poziomu aktywności fizycznej, możliwości wysiłkowych i sprawnościowych w wybranych grupach osób niepełnosprawnych” realizowanym przez Katedrę Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, pod kierownictwem prof. Andrzeja Kosmola. W ramach projektu realizowane są m.in.
badania wydolności zawodników Rugby na Wózkach
oraz
skuteczności gry w sledge hokeju (Vancouver 2010).

PTN-AAF współpracuje przy projekcie Europejskiej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej zatytułowanym Europejskie Standardy Kształcenia w Adaptowanej Aktywności Fizycznej (EUSAPA).

PTN-AAF współpracuje przy projekcie Europejskiej Sieci Tematycznej Adaptowanej Aktywności Fizycznej zatytułowanej „Proces starzenia się i niepełnosprawność – nowe spojrzenie na aktywność fizyczną, integrację społeczną i całożyciowy dobrostan”. Sieć finansowana jest z programu Sokrates/Erasmus przez Dyrektoriat Generalny „Edukacja i Kultura” Komisji Europejskiej, a koordynowana przez Katolicki Uniwersytet Leuven w Belgii (koordynator projektu – Prof. Dr. Herman Van Coppenolle).