Badania

PTN-AAF realizuje projekt pt. „Aktywność Młodego Warszawiaka”. Działania merytoryczne i organizacyjne prowadzone będą przy udziale pracowników  i studentów AWF Warszawa. Beneficjentem projektu są uczniowie klas III warszawskich szkół podstawowych oraz nauczyciele i rodzice (Regulamin). Program obejmuje realizację zadań w ponad 100 szkołach podstawowych, w różnych dzielnicach Warszawy, w okresie od 30.10.2021r. do 30.09.2022r. Projekt zakłada realizacje zadań w zakresie kontroli i oceny rozwoju fizycznego w tym oceny sprawności fizycznej oraz warsztaty studyjne realizowane bezpośrednio i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, tzw. webinaria. Tematyka webinariów obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki wad postawy, zasad zdrowego żywienia i zwalczania skutków nadwagi i otyłości wśród dzieci, oraz warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i nauczycieli w zakresie zdrowia psychicznego dzieci, radzenia sobie ze stresem oraz budowania relacji w grupie rówieśniczej. Ponadto, w ramach projektu dzieci zapoznają się z nowoczesnymi i atrakcyjnymi formami aktywności fizycznej oraz możliwościami ich realizacji w swojej okolicy. Udział w programie jest nieodpłatny.
                 www.aktywnosc-mlodego-warszawiaka.pl

PTN-AAF współpracuje przy projekcie “Intellectual Disability & Equal opportunities for Active and Long-term participation in sport” (Niepełnosprawność intelektualna oraz równe możliwości aktywnego i długotrwałego uczestnictwa w sporcie) dofinansowanym przez ERASMUS+ Program EU, a koordynowanymi przez Katholiekie Universitait Leuven /KULeuven, Belgia/. Celem projektu jest zniesienie ograniczeń w uczestnictwie w aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualna (NI) poprzez ocenę obecnych programów sportowych dla osób z NI pod względem zaspokojenia ich potrzeb, oraz opracowanie programów opartych na dostępnych dowodach naukowych w 4 dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, sportach zimowych i koszykówce. Konkretne działania będą koncentrowały się na zwiększeniu uczestnictwa poprzez m.in., “kształcenie trenerów”, “motywowanie zawodników”, “zapewnienie szerszej oferty uczestnictwa w zawodach sportowych”                                 ;;;     ;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;; ;; www.idealproject.org

 

PTN-AAF współpracuje przy projekcie „Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka” (Nr: FSS/2013/IIC/W/0020/U/0003) dofinansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach działania  Współpracy Instytucjonalnej, a realizowanym przez Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa i University of Iceland (UI), pod kierownictwem dr hab. Natalii Morgulec-Admowicz. W ramach projektu realizowane są badania aktywności fizycznej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szczegóły znajdują się na stronie projektu                                            www.apafss.eu

PTN-AAF współpracuje przy projekcie DS-127 „Ocena poziomu aktywności fizycznej, możliwości wysiłkowych i sprawnościowych w wybranych grupach osób niepełnosprawnych” realizowanym przez Katedrę Teorii i Metodyki Nauczania Ruchu Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, pod kierownictwem prof. Andrzeja Kosmola. W ramach projektu realizowane są m.in.
badania wydolności zawodników Rugby na Wózkach
oraz
skuteczności gry w sledge hokeju (Vancouver 2010).

PTN-AAF współpracuje przy projekcie Europejskiej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej zatytułowanym Europejskie Standardy Kształcenia w Adaptowanej Aktywności Fizycznej (EUSAPA).

PTN-AAF współpracuje przy projekcie Europejskiej Sieci Tematycznej Adaptowanej Aktywności Fizycznej zatytułowanej „Proces starzenia się i niepełnosprawność – nowe spojrzenie na aktywność fizyczną, integrację społeczną i całożyciowy dobrostan”. Sieć finansowana jest z programu Sokrates/Erasmus przez Dyrektoriat Generalny „Edukacja i Kultura” Komisji Europejskiej, a koordynowana przez Katolicki Uniwersytet Leuven w Belgii (koordynator projektu – Prof. Dr. Herman Van Coppenolle).