Edukacja

Zeszyt streszczeń (.pdf) z VII Międzynarodowej Konferencji „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   

VII Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   


Adapted Physical Activity at a crossroads. The future of our progression (.pdf)
prof. David Legg 

VII Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   


Using the Climbing Wall to Promote Full Access through Universal Design (.pdf)
 prof. Michelle Grenier & Nathan Fitch 

VII Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   


Poziom alfabetu ruchowego dzieci w wieku 8–12 lat – wyniki badań pilotażowych (.pdf)
prof. Andrzej Kosmol 

VII Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   


Train, Educate and Win with adapted sport (.pdf)
prof. Nuno-Januario 

Aktywność Młodego Warszawiaka

Webinar 1: Taki jestem sam jak o siebie dbam   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Webinar 2: Taki jestem sam jak o siebie dbam   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Zeszyt: Taki jestem sam jak o siebie dbam   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Zeszyt: Mój rozwój fizyczny   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Zeszyt: Moja sprawność fizyczna   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Indywidualne karty pomiaru rozwoju i sprawności   

 

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Webinar 1: Moje emocje – nasze relacje   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Webinar 2: Moje emocje – nasze relacje   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Zeszyt: Moje emocje – nasze relacje   

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Zeszyt: Jem zdrowo i kolorowo   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

Aktywność Młodego Warszawiaka

Zeszyt: Sposób prosty na kręgosłup prosty   

 

Kliknij na ikonę i pobierz plik .pdf.

III Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   

Fall prevention through aquatic therapy (APA) (.pdf)
Javier Gueita

III Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”   


Podstawowe założenia adaptowanej aktywności fizycznej (APA) (.pdf)
prof. Andrzej Kosmol 

III Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”


Aquatic activities for persons with a disability: Competition, Recreation, Therapy (.pdf)
prof. Daniel Daly

III Międzynarodowa Konferencja „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”


Making Inclusion in Physical Activity a Reality. How do we get there? What can you do? (.pdf)
Ursula Barrett

II Międzynarodowa Konferencja
„Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”


Biomechanics in Paralympic swimming: Past, Present and Future (.pdf)
prof. Daniel Daly

II Międzynarodowa Konferencja
„Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”

 

New Global Initiatives in Special Olympics (.pdf)
dr Mariusz Damentko

II Międzynarodowa Konferencja
„Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”


Anxiety and motivation in basketball athletes with and without disability (.pdf)
prof. Jose Pedro Fereirra

II Międzynarodowa Konferencja
„Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”

 

Resistance training in the elderly (.pdf)
prof. Vojko Strojnik

II Międzynarodowa Konferencja
„Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”

Aktywność sportowa a jakość życia osób po urazach rdzenia kręgowego. Badania porównawcze polsko-brytyjskie (.pdf)
dr hab. prof. nadzw. Tomasz Tasiemski

II Międzynarodowa Konferencja
„Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”


Education standards of APA: example of Palacky University in Olomouc (.pdf)
prof. Hana Valkova

2nd International Conference
„Theory and practice in adapted physical activity”


Kwalifikacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami do zajęć wychowania fizycznego w szkole (.pdf)
prof. Barbara Woynarowska

„Europejska ekspertyza i zalecenia dotyczące procesu starzenia sie, niepełnosprawności i adaptowanej aktywności fizycznej: edukacja i strategia postępowania”
Broszura stanowi podsumowanie trzyletniej pracy sieci „Proces starzenia się i niepełnosprawność – nowe spojrzenie na aktywność fizyczną, integrację społeczną i całożyciowy dobrostan” złożonej z ekspertów z 29 krajów Europy, którzy w ciągu trzech lat przygotowali najnowsze zalecenia opierając się na aktualnej polityce społecznej wobec osób starszych, wykształceniu kadr związanych z aktywnością fizyczną osób starszych oraz świadomości osób starszych dotyczącej korzyści płynących z bycia aktywnymi fizycznie.

„Karty Aktywności Fizycznej Osób Starszych”
przeznaczone są zarówno dla osób starszych jak i instruktorów. Zestaw zawiera 20 kart z ćwiczeniami o charakterze siłowym, równoważnym, koordynacyjnym i relaksacyjnym, które mogą slużyć instruktorowi jako materiał do urozmaicenia zajęć grupowych lub podopiecznym jako instruktarz do samodzielnych ćwiczeń w domu.

„Aktywność Ruchowa Osób Starszych”
płyta CD przeznaczona jest dla osób starszych jako materiał promujący aktywność fizyczną na pływalni, w sali gimnastycznej i w plenerze (Nordic Walking) oraz dla instruktorów, którzy znajdą tu prezentacje Programu Rekreacji Ruchowej Osób Starszych (PRROS).

„The joy of movement” (Radość z ruchu)
płyta DVD przeznaczona jest dla osób starszych jako materiał promujący aktywność fizyczną w wodzie, w plenerze lub obiektach krytych, w różnych formach: gimnastyka, Tai Chi, koszykówka, hokej halowy, taniec, kręgle, siłownia, kajaki, jazda na rowerze, piesze wycieczki, aerobik w wodzie, pływanie, rozmaite gry i zabawy. Napisy w 18 językach.