Wydawnictwa Materiały do pobrania:

Adaptacyjna Aktywność Fizyczna

Eugeniusz Bolach i Adam Kawczyński (red. nauk.)

AWF Wrocław 2016

 Spis treści

Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów

Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik (red. nauk.)

Warszawa 2015

 Spis treści

Studia z dostosowanej aktywności fizycznej
(Tom III)

Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową

Magdalena Koper, Anna Nadolska i Jacek Wieczorek (red. nauk.)

AWF Poznań 2015

 Spis treści

Postępy Rehabilitacji

Book of Abstracts. Suplement Nr 9 

Warszawa 2014

 Spis treści

Z dziejow rehabilitacji leczniczej i sportu niepełnosprawnych w Polsce (1944-1989)

Sławomir Jandziś

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014

 Spis treści

Wizerunek Polskiego Paraolimpijczyka
Monografia nr 22

Joanna Sobiecka

Kraków 2013

 Spis treści

Studia z dostosowanej aktywności fizycznej
(Tom II)

Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawych

Maciej Wilski i Jarosław Gabryelski (red. nauk.)

AWF Poznań 2013

 Spis treści

Aktywna Rehabilitacja.
Zwiększanie samodzielności i niezależności życiowej osób po urazie rdzenia kręgowego

Tomasz Tasiemski (red. nauk.)

Warszawa 2012

 Spis treści

Studia z dostosowanej aktywności fizycznej
(Tom 1)

Kultura fizyczna dla osób niepełnosprawnych

Stanisław Kowalik (red.)

AWF Poznań 2012

 Spis treści

Sportowe formy aktywności osób niepełnosprawnych i starszych.
Adaptowana aktywność fizyczna (APA)

Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol (red.)

Wydawnictwo PTN-AAF 2011

 Spis treści

European Standards in Adapted Physical Activity

Martin Kudlaček, Natalia Morgulec-Adamowicz, Joeri Verellen

Palacký University Olomouc 2010 

 Spis treści

Uczniowie z chorobami przewlekłymi. 
Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację

Barbara Woynarowska

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010

 Spis treści

EUROFIT SPECIAL Test di efficienza fisica per persone con ritardo mentale

Waldemar Skowroński

 Spis treści

Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych

Bartosz Molik

AWF Warszawa 2010

 Spis treści

Sprawność i aktywność fizyczna osób niewidomych

Izabela Rutkowska, Andrzej Kosmol

AWF Warszawa 2010

 Spis treści

Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością

Stanisław Kowalik

GWP Gdańsk 2009

 Spis treści

Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych

Bartosz Molik

AWF Warszawa 2009

 Spis treści

Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych

Andrzej Kosmol

AWF Warszawa 2008

 Spis treści

Zespołowe gry sportowe niepełnosprawnych

Bartosz Molik, Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol

AWF Warszawa 2008

 Spis treści

Aktywność fizyczna w procesie usprawniania osób
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym

Natalia Morgulec, Andrzej Kosmol

AWF Warszawa 2007

 Spis treści

EUROFIT Specjalny

Waldemar Skowroński

AWF Warszawa 2007 (wznowienie)

 Spis treści

Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych
intelektualnie

Waldemar Skowroński

AWF Warszawa 2006

 Spis treści