Dokumenty Materiały do pobrania:

UCHWAŁY

Uchwała nr 1 – powołanie PTN-AAF
Uchwała nr 2 – przyjęcie statutu
Uchwała nr 3 – wybór Komitetu Założycielskiego
Uchwała nr 4 – wybór Zarządu
Uchwała nr 5 – wybór Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 6 – wysokość składek
Uchwała nr 7 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 8 – zmiana statutu
Uchwała nr 9 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 10 – refundacja kosztów podróży
Uchwała nr 11 – sprawozdanie finansowo-merytoryczne PTN-AAF 2009
Uchwała nr 12 – zmiana statutu (uchwała uchylona)
Uchwała nr 13 – zasady rachunkowości
Uchwała nr 14 – zatwierdzenie bilansu finansowego za rok 2009
Uchwała nr 15 – wynagrodzenie dla księgowej za rok 2009
Uchwała nr 16 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 17 – strona internetowa
Uchwała nr 18 – I edycja Konkursu PTN-AAF
Uchwała nr 19 – uchylenie Uchawały nr 12
Uchwała nr 20 – zmiana statutu
Uchwała nr 21 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 22 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 23 – powołanie jury I edycji Konkursu PTN-AAF
Uchwała nr 24 – organizacja II Międzynarodowej Konferencji PTN-AAF
Uchwała nr 25 – sprawozdanie merytoryczne PTN-AAF 2010
Uchwała nr 26 – wynagrodzenie dla księgowej za rok 2010
Uchwała nr 27 – zatwierdzenie bilansu finansowego za rok 2010
Uchwała nr 28 – sposób reprezentowania PTN-AAF
Uchwała nr 29 – II edycja Konkursu PTN-AAF
Uchwała nr 30 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 31 – powołanie jury II edycji Konkursu PTN-AAF
Uchwała nr 32 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 33 – sprawozdanie merytoryczne PTN-AAF 2011
Uchwała nr 34 – wynagrodzenie dla księgowej za rok 2011
Uchwała nr 35 – zatwierdzenie bilansu finansowego za rok 2011
Uchwała nr 36 – sprawozdanie finansowo-merytoryczne PTN-AAF za półrocze 2012
Uchwała nr 37 – III edycja Konkursu PTN-AAF
Uchwała nr 38 – funkcje członków Zarządu
Uchwała nr 39 – organizacja III Międzynarodowej Konferencji PTN-AAF
Uchwała nr 40 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 41 – powołanie jury III edycji Konkursu PTN-AAF
Uchwała nr 42 – sprawozdanie finansowo-merytoryczne PTN-AAF 2012
Uchwała nr 43 – wynagrodzenie dla księgowej za rok 2012
Uchwała nr 44 – zatwierdzenie bilansu finansowego za rok 2012
Uchwała nr 45 – członkowie stowarzyszenia
Uchwała nr 46 – współorganizacja 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa

 STATUT PTN-AAF

 Uchwała 1

 Uchwała 2

 Uchwała 3

 Uchwała 4

 Uchwała 5

 Uchwała 6

 Uchwała 7

 Uchwała 8

 Uchwała 9

 Uchwała 10

 Uchwała 11

 Uchwała 12

 Uchwała 13

 Uchwała 14

 Uchwała 15

 Uchwała 16

 Uchwała 17

 Uchwała 18

 Uchwała 19

 Uchwała 20

 Uchwała 21

 Uchwała 22

 Uchwała 23

 Uchwała 24

 Uchwała 25

 Uchwała 26

 Uchwała 27

 Uchwała 28

 Uchwała 29

 Uchwała 30

 Uchwała 31

 Uchwała 32

 Uchwała 33

 Uchwała 34

 Uchwała 35

 Uchwała 36

 Uchwała 37

 Uchwała 38

 Uchwała 39

 Uchwała 40

 Uchwała 41

 Uchwała 42

 Uchwała 43

 Uchwała 44

 Uchwała 45

 Uchwała 46