Rejestracja Materiały do pobrania:

Członkiem zwyczajnym PTN-AAF może być każda osoba związana z adaptowaną aktywnością fizyczną, która złoży pisemną DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ zawierającą rekomendację członka Stowarzyszenia.

Deklarację członkowską należy czytelnie wypełnić i przesłać na adres PTN-AAF:

Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
skr. poczt. 55

Zarząd ma 2 miesiące od daty złożenia Deklaracji Członkowskiej na podjęcie decyzji. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia w ciągu 30 dni należy uiścić, na wskazane konto bankowe, składki wysokości:

30 zł – składka wpisowa
50 zł – składka roczna

Konto bankowe PTN-AAF:
Bank: PKO BP Oddział 2 w Warszawie, ul. Mickiewicza 25
Nr konta: 70 10201026 0000 1702 0145 2291
z dopiskiem „składka wpisowa i roczna 2010”

 Deklaracja