STRUKTURA   

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF) organizuje i wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu promocję i rozwój badań naukowych oraz programów szkoleniowych dla osób aktywnych w dziedzinie upowszechniania aktywności fizycznej osób ze specjalnymi potrzebami, czyli osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, dzieci z rozwojowymi zaburzeniami koordynacji (DCD), dzieci z zespołem nadpobudliwości psycho-ruchowej (ADHD), osób z chorobami nowotworowymi i z innymi specjalnymi potrzebami wymagającymi odpowiedniego zaadaptowania aktywności fizycznej.