LINKI

ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
International Federation of Adapter Physical Activity (IFAPA) – LINK
European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) –LINK
Adaptowana Aktywność Fizyczna – teoria i praktyka  (APAFSS) – LINK

ADAPTOWANE WYCHOWANIE FIZYCZNE
Adapt Europe – LINK
Adapted Physical Education National Standards (APENS) – LINK
Sports and Physical Activity for Persons with Disabilities – Awareness, Understanding, Action – LINK
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – LINK
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” – LINK
Szkolny Klub Sportowy Konstancin (SKS Konstancin) – LINK

SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
International Paralympic Committee (IPC) – LINK
Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association (CP-ISRA) – LINK
International Blind Sport Association (IBSA) – LINK
International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS) – LINK
Special Olympics – LINK
Polski Komitet Paraolimpijski (PKPar) – LINK
Rada Sportu Osób Niepełnosprawnych – LINK
Fundacja i Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych Hippoland – LINK
Integracyjny Klub Sportowy (IKS) – LINK
Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” Warszawa – LINK
Amp Futbol Polska – LINK
Olimpiady Specjalne Polska – LINK
Polska Liga Rugby na Wózkach (PLRnW) – LINK
Stowarzyszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych (SSON) – LINK
Pływanie SWIM.info – LINK
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START” w Poznaniu – LINK
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących (CROSS) – LINK

REHABILITACJA
Krajowa Izaba Fizjoterapeutów – LINK
Exercise is Medicine Poland – LINK
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (PTReh) – LINK
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF) – LINK
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP) – LINK
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – LINK

REKREACJA TERAPEUTYCZNA
Therapeutic Recreation Directory – LINK
American Therapeutic Recreation Foundation – LINK
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – LINK
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA – LINK

PIŚMIENNICTWO
Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ) – LINK
Palaestra – LINK
European Journal of Adapted Physical Activity (EUJAPA) – LINK
Postępy Rehabilitacji – LINK
Rehabilitacja Medyczna – LINK
Fizjoterapia – LINK