KONTAKT   

Polskie Towarzystwo Naukowe
Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF)

ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa 45
skr.poczt.55
 
tel./fax 0 22 835 47 98
e-mail: ptnaaf@awf.edu.pl
 
Konto bankowe PTN-AAF:
Bank: PKO BP Oddział 2 w Warszawie, ul. Mickiewicza 25
Nr konta: 70 10201026 0000 1702 0145 2291