ARCHIWUM
WALNE ZEBRANIE PTN-AAF

W dniu 16 listopada 2023 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTN-AAF w Lublinie w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”. Zarząd podsumował swoją 7-letnią działalność (kadencja była przedłużona ze względu na pandemię COVID-19), natomiast Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium. W wyborach wyłoniono nowy Zarząd na kadencję 2023-2027 w składzie:
     Przewodniczący – prof. Andrzej Kosmol, AWF Warszawa
     Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Joanna Sobiecka, AWF Kraków
     Skarbnik – dr Witold Rekowski, AWF Warszawa
     Sekretarz – dr hab. Natalia Morgulec-Adamowicz, AWF Warszawa
     Członek Zarządu – dr hab. Marta Wieczorek, AWF Wrocław
     Członek Zarządu – dr hab. Ryszard Plinta, AWF Katowice
oraz Komisję Rewizyjną, w składzie:
     Przewodnicząca – dr hab. Izabela Rutkowska, AWF Warszawa
     Członek Komisji – dr Paweł Targosiński, AWF Warszawa
     Członek Komisji – dr Anna Ogonowska-Słodownik, AWF Warszawa
Gratulujemy i życzymy powodzenia!!!