ARCHIWUM
16-17 listopada 2023 VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „TEORIA I PRAKTYKA ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

PTN-AAF wspólnie z Zakładem Rehabilitacji i Fizjoterapii Collegium Maximum oraz Wydziałem Rehabilitacji AWF Warszawa organizuje siódmą Międzynarodową Konferencję „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2023 w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Celem przygotowywanej konferencji będzie prezentacja wyników badań naukowych oraz interdyscyplinarna wymiana myśli i doświadczeń praktycznych w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (APA), sportu, turystyki oraz rekreacji terapeutycznej osób ze specjalnymi potrzebami. Konferencji towarzyszyć będą poniższe warsztaty:

  • Łucznictwo jako sport wyczynowy i rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością
  • Szermierka na wózkach jako sport integracyjny
  • Wspinaczka sportowa dla osób ze specjalnymi potrzebami

Zaproszeni wykładowcy, z kraju i z zagranicy, to wybitni specjaliści w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (APA). W imieniu organizatorów Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rehabilitacji, rekreacji, turystyki, wychowania fizycznego, edukacji specjalnej oraz sportu osób ze specjalnymi potrzebami do aktywnego uczestnictwa. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/Konferencje Krajowe.