ARCHIWUM
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „TEORIA I PRAKTYKA ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ” – SPRAWOZDANIE

W dniach 9-10 października 2019 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się po raz szósty konferencja, poświęcona rozwijającej się w Polsce od kilku lat dyscyplinie naukowej i praktycznej – ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ (APA) współorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Naukowym Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF) oraz Wydziałem Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W trakcie sesji plenarnej zaproszeni wykładowcy omawiali ważne zagadnienia związane z poszczególnymi obszarami APA. Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem oraz do GALERII