ARCHIWUM
ODSZEDŁ JOSEPH P. WINNICK

9 lipca 2019 r, w wieku 83 lat, odszedł Joseph P. Winnick, profesor na Wydziale Kinezjologii, studiów nauk o sporcie i wychowania fizycznego na State University of New York, College w Brockport. W latach 70. XX w. jako pierwszy zapoczątkował studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie adaptowanego wychowania fizycznego (APE), które przez  ponad 50 lat kontynuował. Był autorem opracowań i koordynował programy adaptowanego wychowania fizycznego w Brockport. Kierował ogólnokrajowymi projektami badawczymi związanymi z kondycją fizyczną osób niepełnosprawnych. Był autorem pierwszych baterii testów dla osób niepełnosprawnych Physical Fitness Testing of the Disabled  Project UNIQUE (1984) oraz Brockport Physical Fitness Test (1999 i 2014)

Prof. Winnick był prezydentem i członkiem zarządu amerykańskiego Konsorcjum na rzecz Wychowania Fizycznego dla Osób Niepełnosprawnych , był konsultantem Departamentu Edukacji USA. Jego największym dziełem był podręcznik Adapted Physical Education and Sport, który od 1990 r doczekał się 6 wydań (ostatnie w 2017 r), przetłumaczonych na pięć języków.

Był entuzjastą sportu i zapalonym muzykiem, grającym zarówno na fortepianie, jak i akordeonie.

nadesłał: Andrzej Kosmol