ARCHIWUM
IDEAL

PTN-AAF współpracuje przy projekcie “Intellectual Disability & Equal opportunities for Active and Long-term participation in sport” (Niepełnosprawność intelektualna oraz równe możliwości aktywnego i długotrwałego uczestnictwa w sporcie) dofinansowanym przez ERASMUS+ Program EU, a koordynowanymi przez Katholiekie Universitait Leuven /KULeuven, Belgia/. Celem projektu jest zniesienie ograniczeń w uczestnictwie w aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnością intelektualna (NI) poprzez ocenę obecnych programów sportowych dla osób z NI pod względem zaspokojenia ich potrzeb, oraz opracowanie programów opartych na dostępnych dowodach naukowych w 4 dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, sportach zimowych i koszykówce. Konkretne działania będą koncentrowały się na zwiększeniu uczestnictwa poprzez m.in., “kształcenie trenerów”, “motywowanie zawodników”, “zapewnienie szerszej oferty uczestnictwa w zawodach sportowych”                                 ;;;     ;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;; ;; www.idealproject.org