ARCHIVE
6th INTERNATIONAL CONFERENCE „THEORY AND PRACTICE IN ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY”

PTN-AAF wspólnie z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II i Wydziałem Rehabilitacji AWF Warszawa organizuje szóstą Międzynarodową Konferencję “Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”, która odbędzie się w dniach 9-10 października 2019 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem przygotowywanej konferencji będzie prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (AAF). Konferencji towarzyszyć będą poniższe warsztaty:

  • Taniec może leczyć – tańce w kręgu, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacja (prowadząca: Zofia Aleszko).
  • Choreoterapia jako forma usprawniania osób z niepełnosprawnością intelektualną (prowadzący: Tomasz Kuta).
  • Taniec w terapii zmysłów (prowadząca: Katarzyna Rybok).

Zaproszeni wykładowcy, z kraju i z zagranicy, to wybitni specjaliści w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (APA). W imieniu organizatorów Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rehabilitacji, rekreacji, turystyki, wychowania fizycznego, edukacji specjalnej oraz sportu osób ze specjalnymi potrzebami do aktywnego uczestnictwa. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/Konferencje Krajowe.