ARCHIWUM
MONOGRAFIA SŁAWOMIRA JANDZISIA

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego wydało Monografię Sławomira Jandzisia pt. „Z dziejow rehabilitacji leczniczej i sportu niepełnosprawnych w Polsce (1944-1989)”, która jest syntetycznie przygotowanym studium historycznym, wypełniającą lukę w piśmiennictwie naukowym z zakresu dziejów rehabilitacji medycznej. Dotyczy odrodzenia i rozwoju rehabilitacji medycznej po II wojnie światowej, w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Autor prezentuje w nim działalność lekarzy i fizjoterapeutów w Polsce w latach 1944-1989 w świetle przemian społecznych […]. Liczne walory pracy, a zwłaszcza jej jasna koncepcja i przejrzysta konstrukcja […], dojrzałe i udokumentowane wnioski końcowe oraz poprawny warsztat naukowy pozwalają ocenić ją bardzo wysoko. Publikacja wzbogaca i porządkuje wiedzę w dziedzinie historii rehabilitacji i historii kultury fizycznej Polski (z recenzji prof. Macieja Łuczaka). Spis treści znajdą Państwo w zakładce WYDAWNICTWA.

nadesłał: Andrzej Kosmol