ARCHIWUM
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „TEORIA I PRAKTYKA ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Konf 2017 logoPTN-AAF wspólnie z Katedrą Adaptowanej Aktywności Fizycznej AWF Poznań i Olimpiadami Specjalnymi Polska organizuje piątą Międzynarodową Konferencję „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Celem przygotowywanej konferencji jest dążenie do uporządkowania oraz wzbogacenia wiedzy naukowej, która może pełnić funkcję regulatora działalności praktycznej w interesującym nas obszarze działania. Organizatorom zależy na aktywnym udziale nie tylko przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej, ale także lekarzy, biologów, pedagogów, socjologów, psychologów, metodologów, stąd zatytułowali konferencję: „WĘZŁOWE PROBLEMY ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”. Konferencji towarzyszyć będą poniższe warsztaty:

  • Bilateralna Integracja (Bilateral Integration) (prowadzący: Andy Dalziell)
  • Judo Olimpiad Specjalnych (prowadzący: Dariusz Migdałek)
  • Tenis stołowy dla osób niewidomych i niedowidzących (prowadzący: Leszek Szmaj, Mirosław Górny)
  • Amp Futbol (prowadząca: Zofia Kasińska)

Zaproszeni wykładowcy, z kraju i z zagranicy, to wybitni specjaliści w obszarze adaptowanej aktywności fizycznej (APA). W imieniu organizatorów Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rehabilitacji, rekreacji, turystyki, wychowania fizycznego, edukacji specjalnej oraz sportu osób ze specjalnymi potrzebami do aktywnego uczestnictwa. Szczegółowe informacje znajduja się w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/Konferencje Krajowe, na FB i stronie www konferencji.